Govor

Ajte da ponovimo glasanje. Dakle – za 4, protiv 5,