Govor

Ok, sve smo, sve smo Zlatko shvatili ... Idemo sad se izajsniti o pojedinačnim zahtjevima, prvo kolege Bećirovića. Njegov je zahtjev bio da se uvrstvi nova tačka dnevnog reda, to je – Razmatranje cjelovite informacije Vijeća ministara BiH o eskalaciji migrantske krize u BiH, s posebnim osvrtom na stanje u Unsko-sanskom kantonu i konkretnim prijedlogom mjera za ublažavanje posljedica migrantske krize. Molim da se izjasnite o ovoj inicijativi. Za 6, protiv 4, suzdržan niko. Federacija – za 6. Republika Srpska – 4 protiv, uzdržan 1. Dakle,