Govor

kolegi Miletiću, uz sve inicijative će, pošto ćemo se odnositi u skladu sa Poslovnikom, ja moram da kažem da Kolegij ima ozbiljan pristup o svakoj tačci dnevnog reda i mora da poštuje Poslovnik za svaku, žao mi je, nema razloga stvarno za ljutnju, nikada nam nije bila namjera da nešto odbacimo unaprijed, nego da prođe proceduru i da se Dom izjasni, dakle to je stav Kolegija. A sada ćemo se izjasniti, naravno,