Govor

Hvala vam lijepo. Evo, imajući u vidu da se javljam prvi put dozvolite mi da vas sve prvo srdačno pozdavim, drago mi je što vidim predsjedavajućeg Vijeća ministara, naravno sve ministre i zamjenike i hvala vam što ste došli. Pozdravljam sve prisutne naše službenike i iz institucija BiH i predstavnike medija. Uvažavajući i tu bi vas zamolio, s obzirom da su svi prethodni diskutanti probili ovo vrijeme za diskusiju, ja ću gledat da u skladu sa članom i člankom 61. a pošto imam za prijedlog tri tačke dnevnog reda, da mi dozvolite u skladu s Poslovnikom da o svakoj govorim tri minute, ali ja ću zaista pokušati da budem i kraći. Kad su u pitanju ova izaslanička pitanja, inicijative, kako god želite, one na poseban način će dat ustvari još jednom potvrdu da se ovo trebalo naći na dnevnom redu, pa ću krenuti redom. Ja sam vama dostavio inicijativu 30.12. ovo što je govorila gospođa Lidija, da se promptno, a taj akt sam dostavio i predsjedavajućem Vijeća ministara, gospodinu Tegeltiji, znači da se odma nakon potresa u Republici Hrvatskoj održi vanredna sjednica Vijeća ministara BiH i da se na toj sjednici da simbolička pomoć Republici Hrvatskoj u bilo kom smislu. Drugi dio te inicijative se odnosio na to da vidimo kako i na koji način, s obzirom na brojne pozive građana iz svih dijelova BiH koji su spremni takvu pomoć da pruže, da vidimo način ili metodologiju kako da pomognemo tim ljudima kroz razne humanitarne akcije, možda otvaranje nekog fonda, telefona za poziv itd. Znači, da ne prejudiciram, s obzirom na činjenicu da sam vam taj akt dostavio 30.12. ovo je drugi put da ignorišete ove moje incijative koje vam dostavlja, a koliko sam ja mogao da spoznam, to radite iz razloga zato što postupate suprotno članu ili članku 19. Poslovnika, jel' svoje kolegije, bez pretenzije da ja vama određujem radno vrijeme, vi ste moje kolege, ja vas zaista poštujem i uvažavam, ali vas molim kad su ovakve u pitanju hitne stvari, gdje se ustvari čuva obraz BiH, mislim da bi trebali vas trojica da ste mogli se sastati bilo koji dan i da se ovo pitanja danas nađe na sjednici, na dnevnom redu, imajući u vidu, ja se zahvaljujem gospodinu predsjedavajućem, evo rekao je danas će biti ta vanredna sjednica i ta će se odluka donijeti i mislim da nije bilo nikakvog razloga da jutros prije Doma naroda tek ovo razmatrate i da ga gurnete nekoj komisiji, koja će ovo razmatrati kad ustvari bude sve riješeno, to je prva tačka. I ostajem i dalje pri tom prijedlogu da to danas trebamo razmotriti, jel' smo već dobili odgovor na to pitanje. Druga tačka, imajući u vidu prethodni dnevni red, 16. tačka tog dnevnog reda je bila moja inicijativa od prošli put iz desetog mjeseca prošle godine, koja se odnosi na radno-pravni status ili poboljšanje radnog-pravnog statusa naših državnih službenika i namještenika. Opet ste je sklonili, imajući u vidu da sam ja bio na sjednici komisije, a pitao sam za svaki slučaj najmanje dva člana te komisije, možda sam ja gluh pa nisam čuo, ta komisija je juče, a bio sam čitavo vrijeme prisutan na njoj, zaključila da nakon održane rasprave da se taj moj prijedlog, odnosno ta inicijativa uputi na mišljenje Ministarstvu finansija i trezora i ja se sa tim slažem i to je ok. Međutim, u zapisniku stoji, kaže – zbog toga komisija traži od Kolegijuma Doma da skine tačku 16. sa dnevnog reda 14. sjednice Doma naroda. Ovo nije tačno i ja vas molim, nemojte da mi podcjenjujete inteligenciju, nemam ja ništa protiv, skinite vi to i danas, kad tad će ovo pitanje doći na dnevni red, a onda ću ja s pojedinim razgovarat na drugi način, a vidićete kako ja razgovaram. Sve je ok, sve u redu, sve je tolerantno i shvatam svačiji politčki stav, prema našim službenicima koji čekaju ovo rješenje 12 godina da se tako ponašamo treba da vas je sramota, stvarno sramota, da nećete da razgovarate o tom pitanju, ja izvinite to ne mogu da shvatim. Ne prejudiciram, skinite ga, ako mislite da to ne treba, doće nekad neko koji će to napraviti kako Bog zapovjeda, vidjećete. I treća stvar, znači tražim od vas da to vratite na dnevni red. I treća stvar, imajući u vidu diskusiju gospodina Bariše Čolaka, koju u potpunosti podržavam, zahvaljujem se nadležnoj ministrici na ovom što je rekla. Mi ovdje u BiH imamo ozbiljan problem, molim vas da me saslušate i znači tražim od vas, s obzirom da su pojedini predstavnici Ministarstva zdravlja Republike Srpske i Federacije to tražili od mene, ja to tražim od vas, da se urade danas, eventualno dvije stvari, naravno ako prihvatite tu tačku dnevnog reda. Pročitaću, pošto je malo komplikovano: Da Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH uputi zahtjev danas, danas, da Agencija za lijekove i medicinska sredstva odmah prizna registraciju i izvrši verifikaciju vakcina za sprječavanje pandemije COVID-19 odobrenih od nadležnih tijela EU, kao i drugih vakcina koje se nalaze u primjeni, te omogući proces nabavke, omogući proces nabavke. Niti jednu vakcinu mi ne možemo nabavit dok naša Agencija te vakcine ne stavi zvanično na listu iz koje se vidi da se te vakcine ne mogu nabaviti. E sad šta je ovdje problem i zašto sam proširio ovdje „sem EU“? Mi imamo zahtjeve i ja to poštujem, iz Republike Srpske neće te vakcine, hoće neke druge. Da bi ljudima omogućili da se te vakcine kupe, ja nisam doktor, ni genetičar, niti se bavim tim, treba ljudima omogućiti, staviti pet, šest vakcina, koje su u čitavom svijetu u upotrebi i Agencija danas da stavi te vakcine da se one mogu nabaviti, to je preduslov da bi uopšte došli u fazu vakcinisanja. I druga stvar, da odmah nadležna Agencija za javne nabavke u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i „Službeni glasnik“ broj 39/14 članom ili člankom 4.1. koji govori o ugovornim organima, ugovorni organi, da vas podsjetim, može biti država, entiteti, Distrikt itd. i članom 10.c) napravi izuzeće od postupka i članom 21.c) i d) da se omogući ljudima pregovarački postupak kako bi odmah s proizvođačima vakcina mogli ući u proces nabavke istih. Zašto je to bitno? Ukoliko to ne uradimo od vakcinisanja u BiH neće biti ništa ili ćemo ga čekat do Bogojavljenja, najmanje tri, četiri mjeseca, da ne govorim o ovim stvarima koje je s pravom pomenuo gospodin Čolak, da vam ne pričam o frižiderima. U Federaciji sem jednog skladišta gdje možemo čuvati ove Pfizerove vakcine nemamo niti jednog prenosnog frižidera kako te vakcine s tačke A da prebacimo u Banja Luku, u Mostar, Tuzlu itd. tek su naše nadležne institucije u fazi nabavki preko UNDP-a da to nabave. Znači, da imamo vakcinu mi ljude ne možemo vakcinisati. Znači, molim vas, evo vam napisemno, tražim od vas, znači sve ove tri tačke, ovu jednu, je li, da vratite, ako želite zamolio bi vas da danas raspravimo o ova tri pitanja.