Govor

Kolega Špiriću, dakle prvi prijedlog mi je konkretan bio da napravimo pauzu da Vam detaljno obrazložim i dam materijal da raspravljamo o eskalaciji migrantske krize. Da iskažemo poštovanje prema građanima Unsko-sanskog kantona što trpe sve ovo što trpe zbog neodgovornih imenom i prezimenom političara. Za taj prijedlog niste, je li? U tom slučaju