Govor

Mogu li Vas zamoliti, ponovo, da definišete tačku dnevnog reda, ovu gubi smisao ako ja ne mogu da ....