Govor

Pa što da čuje? Evo nemam više vremena po Poslovniku, ali imam ozbiljnu argumentaciju da vam kažem zašto bi migrantska kriza danas trebala biti tačka dnevnog reda.