Govor

.... pauzu, Vi ponudite tačku dnevnog reda, Dom će se izjasniti, ja mislim da je ...