Govor

Dakle, kao i uvijek poštujući Poslovnik, ja imam konkretan prijedlog, prije tog prijedloga predlažem Vama, kolega Špiriću, da napravite pauzu od 15 minuta, evo ja kao predlagač spreman sam s Kolegijem da dogovorimo, da vam u skladu s Poslovnikom ponudim tačku dnevnog reda i materijal za raspravu. Možemo li napraviti takvu pauzu od 15 minuta?