Govor

Žao mi je, ali moram Vas upozoriti, dajte, vrijeme, definišite tačku dnevnog reda.