Govor

S obzirom da sada govorimo, je li tako, o usvajanju dnevnog reda, ja sam početkom januara mjeseca ove godine javno tražio da se sazove hitna sjednica Doma naroda povodom eskalacije mirgantske krize u BiH. Na zadnjoj sjednici ovog Doma, 24. novembra prošle godine, javno sam upozorio da će doći do eskalacije migrantske krize i sve ono što sam u ovoj sali govorio 24. novembra prošle godine obistinilo se, čak je i gore od toga. Na prošloj sjednici, 24. novembra 2019. godine, kolegica Dušanka Majkić, recimo, nije progovorila nijednu riječ o migrantskoj krizi, ali je zato, pod znacima navoda, herojski izašla poslije sjednice pred novinare i na direktno pitanje novinara – zašto niste glasali za prijedloge Denisa Bećirovića, vezano za migrantsku krizu? Njen odgovor je glasio, citiram – nismo glasali zato što je to predložio Denis Bećirović. Dobro i to je legitimno pravo, koliko je to smisleno neću sad o tome raspravljati, ali sad da stvari izvedemo na čistac. Do ovog momenta kolegica Dušanka Majkić, kao ni drugi iz kluga, je li, prije svega od ljudi iz SNSD-a nisu predložili ništa u vezi migrantske krize, a eskalacija potpuna, svi svjedočimo tome. Država i ljudi su u neviđenim problemima, ja vas sad javno pitam na početku sjednice, dok još nema nikakvog mog prijedloga – šta ste Vi danas predložili u vezi sa migrantskom krizom, ko Vam je sada prepreka da bilo šta predložite i konkretno uradite ovdje na sjednici, imate li ijednu tačku na današnjoj sjednici Doma naroda posvećenu migrantskoj krizi, da Vam možda opet nije Denis Bećirović sada prepreka? Evo do ovog momenta nema, dakle, nijednog prijedloga – šta čekate? Desetine hiljada ljudi ispaštaju zbog migrantske krize, migranti se smrzavaju, padaju ljudske glave, 99% migranata trenutno na teritoriji BiH su ilegalni migranti, koji su bez identifikacije, koji nisu legalno ušli u državu, već ilegalno. E to je za svakog odgovornog čovjeka ogroman problem i vi odbijate sve prijedloge, odbili ste da ojačamo Državnu graničnu službu, odbili ste da Oružane snage pomognu Državnoj graničnoj službi, odbili ste da o tome raspravljamo, bilo koji prijedlog koji je ovdje predložen sve je odbijeno. Ja mislim da migrantska kriza i njena eskalacija mora biti tačka dnevnog reda danas, pa dajte ljudi hoćemo se baviti efemernim stvarima, masom nekih izvještaja iz 2019. godine, a sad 2021. cijela Evropa raspravlja o toj migrantskoj krizi. Kaćemo početi o ozbiljnim stvarima pričati, nema vakcina, nema budžeta, nema budžeta ni na vidiku za 2021. godinu.