Govor

Zahvaljujem kolegi Noviću. Delegat Marina Pendeš dobila je odgovor u pisanoj formi na postavljeno pitanje od Savjeta ministara BiH. Želi li komentar? Ne. Hvala lijepo. ministara nije postupio po Zaključku Doma naroda, broj: 02-50-6-16-7/20 od 12.06.2020. godine, te je odlučio da uputi urgenciju i od Savjeta ministara zatraži dostavljanje navedenog materijala u što hitnijem roku kako bi bilo moguće zakazati sjednicu oba doma Parlamentrne skupštine posvećenu migrantskoj krizi i njenim posledicama. Ovo samo da na primanje k znanju. Dnevni red ste dobili u prilogu. Otvaram raspravu o dnevnom redu. Je li se neko javlja za riječ? Javio se Denis Bećirović, izvolite kolega Bećiroviću.