Govor

Uvaženi predsjedavajući, poštovani predsjedavajući Savjeta ministara i kolege ministri. Ja sam naravno zadovoljan odgovorom, odnosno što je stigao odgovor Ministarstva civilnih poslova i zahvaljujem ministrici na promptnom reagovanju, ali sadržaj odgovora je prosto nevjerovatan, odnosno ne zbog njih, već nadležnih ministarstava unutrašnjih poslova. Moje pitanje je se odnosilo na prebivalište i boraviše građana BiH i provjeru zakonskog osnova da se u roku od 5 godina u BiH moraju provjeriti svi građani koji su i na kojim adresama imaju prebivalište i boravište. Tragično je da gotovo samo 25% u BiH je provjera izvršeno, prema mojim saznanjima nekoliko hiljada ljudi u BiH koristi lažna prebivališta i to ljudi koji izlaze na glasanja. Šta to govori u BiH, jel' mi to zaista nećemo da utvrdimo ko živi u ovoj BiH? Vi znate da od prebivališta i boravišta ovisi mnogo ostvarivanja prava svih građana u BiH, koliko ima dvojnih prebivališta unutar BiH, unutar kantona, Republike Srpske i Federacije. Ako mi ovako budemo pristupali provođenju zakono, onda nama nijedan zakon zaista ne treba i ja mislim da mi trebamo ovom pitanju ozbiljno pristupiti i na stranu da li se slažemo ili se ne slažemo o nekim zakonskim odredbama koje su u tom zakonu formulisane na ovaj ili onaj način, pa vidim da je i Ustavni sud će o tome reći svoju riječ. Ali moj je apel svih da se ministarstva unutrašnjih poslova angažuju na zakonitom provjeravanju da li građani BiH imaju valjana prebivališta ili ne. Hvala.