Govor

Zahvaljujem ministrici na odgovoru, a ja sam zadovoljan odgovorom, međutim nisam zadovoljan zaista dinamikom kojom se ovi procesi u BiH odvijaju, imajući u vidu činjenicu da su i susjedne zemlje, da ne kažem većina zemalja već uveliko i dobili određene količine i već počeli sa cijepljenjem, ali evo nadam se da će se ispuniti ovo što je ministrica rekla i da ćemo već krajem ovog mjeseca imati prve količine. Hvala.