Govor

Poštovani članovi Kolegija, uvaženi izaslanici. Bosna i Hercegovina uključena je u dva mehanizma kada je u pitanju nabava cjepiva i to u okviru Kovaks mehanizma sa GAVI-jem i u okviru EU mehanizma putem Sporazuma o zajedničkoj nabavi zdravstvenih protumjera. Ugovor o nabavi cjepiva preko GAVI alijanse potpisan je 18.09.2020. temeljem prethodne odluke Predsjedništva BiH nakon što smo pribavili sve potrebne suglasnosti vlada entiteta, Brčko distrikta, Vijeća ministara, na ovaj način smo osigurali da svi akteri budu upoznati o sadržaju Ugovora. U okviru Kovaks mehanizma naručeno je 1 232 000 doze cjepiva, prema iskazanim potrebama eniteta i Brčko distrikta, tj. za cirka 20% stanovništva BiH. To su samo prve narudžbe koje su nadležne zdravstvene institucije zatražile u skladu sa jasnim instrukcijama Kovaksa. Dostupnost cjepiva je tada najavljena za prvi kvartal 2021. godine. Sukladno pozivu Delegacije EU Ministarstvo civilnih poslova je slijedeći instrukcije nadležnih zdravstvenih institucija u ime BiH 10.12.2020. godine iskazalo potrebe za nabavom dodatnih 892 tisuće doza cjepiva u okviru EU mehanizma, gdje se prioritetno govorilo o cjepivu proizvođača Pfizer i Moderna. Bitno je napomenuti da su oba proizvođača dobila potrebna odobrenja Evropske agencije za lijekove. To bi trebalo biti dovoljno za početak za cijepljenje najranjivijih kategorija stanovništva BiH. Vrijeme i količinu isporuke odredit će GAVI, odnosno Evropska komisija sukladno njihovom planu distribucije. Moram naglasiti da je BiH među prvima ispunila sve uvjete iz predmetnih ugovora. Za potrebe oba mehanizma nabave Vijeće ministara BiH je na prijedlog Ministarstva civilnih poslova osiguralo dodatna sredstva od 2 miliona maraka koji će se koristiti za potrebe troškova organizacije uvoza i distribucije cjepiva. 06.01. ove godine GAVI se obratio Ministarstvu civilnih poslova sa zahtjevom da im se dostavi informacija da li je BiH spremna prihvatiti cjepiva firme Pfajzer koja zahtjevaju poseban temperaturni režim. Ministarstvo civilnih poslova je istog dana ovaj dopis proslijedilo nadležnim ministarstvima zdravstva da odgovore na to pitanje, odnosno potvrde jesu li spremni ili nisu. GAVI zahtjeva odgovor najkasnije do 18. ovog mjeseca, kako bi mogli osigurati određenu količinu cjepiva i za BiH. Do danas Ministarstvo nije dobilo odgovor na naš dopis, ali se iskreno nadam da će nadležna ministarstva zdravstva odgovoriti do 15.01. kako bi Ministarstvo civilinih poslova moglo na vrijeme odgovoriti GAVI alijansi. Prema najavama GAVI-ja prva tranša cjepiva bi u manjoj količini mogla stići u BiH u razdoblju kraj siječnja – veljača, točan datum još nije poznat. Informacije kojima raspolažemo govore da bi se cjepiva i ostalih proizvođača mogla početi distribuirati u prvom kvartalu 2021. godine, takođe putem ovog mehanizma. Iskazane potrebe u oba mehanizma će dolaziti u više alokacija, a nadležne zdravstvene institucije će identificirati krajnje korisnike istih. Budući da je nadležnost u oblasti zdravstva na razini entiteta, županija i Brčko distrikta, pa samim tim i planovi nabave, kao i sam plan i proces cijepljenja. Na kraju želim samo još reći, da je Ministarstvo civilnih poslova juče održalo radni sastanak sa predstavnicima entitetskih zavoda za javno zdravstvo i predstavnicima Agencije za lijekove, gdje se razgovaralo o samom procesu uvoza i distribuciji cjepiva kako bi što brže odradili taj posao nakon što cjepivo uđe u BiH. Hvala.