Govor

Zahvaljujem. Sada dajem riječ kolegi Bariši Čolaku, on ima pitanje za ministricu civilnih poslova, gospođu Ankicu Gudeljević. Izvolite.