Govor

Zahvaljujem predsjedavajućem Vijeća ministara, gospodinu Tegeltiji. Da li je kolegica Bradara zadovoljna odgovorom?