Govor

Riječ ima predsjedavajući, gospodin Zoran Tegeltija, izvolite predsjedavajući.