Govor

Zahvaljujem na iscrpnom odgovoru, ali iz kojeg je vidljivo da se mi bavimo upravljanjem migrantske krize, a ne sprječavanjem ilegalnih migracija, na to treba dati fokus, znači ne na upravljanje nego sprječavanje. Ako mi predviđamo 215 miliona za upravljanje migrantskom krizom, onda bi tih 215 miliona, ti donatori koji kažu da se brinu o BiH, trebali usmjeriti za jačanje Granične policije i sprječavanje, onda se ne bi bavili posljedicama, nego bi se bavili uzrocima. Hvala ministru što mi je, evo, pokazao da i Ministarstvo vanjskih poslova na čelu sa ministricom Turković, znači, od 14.11.2020. kad je u Islamskoj Republici Pakistan potpisan ovaj Sporazum, pa evo do danas, nije uputilo prema Parlamentu navedene sporazume, a u isti dan se uspjelo na sjednici Vijeća ministara 15. listopada i sjednici Predsjedništva BiH, isto 15. listopada, pripremiti ti sporazumi. Pa evo zamolila bi isto tako i gospođu ministricu da malo požuri.