Govor

Uvaženi predsjedavajući, članovi Kolegija, uvaženi zastupnici, kolege iz Vijeća ministara. Razumio sam pitanje, uvažene zastupnice Majkić, a i njen komentar, međutim smatram za bitno da istaknem sljedećih nekoliko činjenica. Po stupanju na dužnost ministar sigurnosti je nakon sagledavanja zaostalih obaveza iz prethodnog mandata, pristupilo se izradi informacije o stanju sigurnosti u BiH za 2018. i 2019. godinu. Informacija je sačinjena i dostavljena Vijeću ministara BiH 18. decembra prošle godine na razmatranje i usvajanje u skladu sa Poslovnikom o radu Vijeća ministara i usvojenim programima rada Vijeća ministara za 2019. i 2020. godinu. Međutim, Generalni sekretarijat Vijeća ministara je zatražio dopunu materijala mišljenjem Ureda za zakonodavstvo, što dosad nije bila praksa i taj zahtjev je ispoštovan, čim traženo mišljenje bude dostavljeno Informacija o stanju sigurnosti za 2018. i 2019. godinu će biti dostavljena Vijeću ministara na razmatranje i usvajanje i nakon usvajanja od strane Vijeća ministara informacija će biti dostavljena Parlamentarnoj skupštini. Tražio sam i razloge za ova kašnjenja, u suštini, budući da sam i ranije dobio tu informaciju da o stanju sigurnosti u Republici Srpskoj na više ponovljenih zahtjeva Ministarstva, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske nije dostavljalo par godina zvanične informacije, nego su one skidane sa sajta Ministarstva nakon što se provede kompletna procedura i oni objave. Ja sam u neposrednom razgovoru sa ministrom unutrašnjih poslova Republike Srpske dogovorio i uspostavili smo mehanizam direktne komunikacije i dostave tih informacija, tako da se nadam da će u vremenu koje je pred nama ovi izvještaji biti pravovremeni. Usmeno ste prokomentarisali i kontakt, nacionalnu kontakt tačku sa Europolom. To pitanje je i principijelno i konačno riješeno u smislu dosljedne primjene Sporazuma koji je BiH potpisala sa Europolom u decembru i ja sam već potpisao dokumen, odnosno instrukciju o inplementaciji, tako da znate da je i to pitanje riješno.