Govor

Hvala lijepo. Želim opet da upozorim delegate na vrijeme, onda ako mislite da je kratko vrijeme za postavljanje pitanja, dajte da mijenjamo Poslovnik. Kolega, ministar Selmo Cikotić, izvolite.