Govor

Hvala lijepo. Poštovane koleginice i kolege, dakle, moje pitanje je upućeno Ministarstvu bezbjednosti, a vezano je za jedno značajno pitanje, kome je Parlamentarna skupština BiH nekada posvećivala značajnu pažnju dok je ovaj Parlament ličio na Parlament i dok su se poštovale procedure koje su propisane poslovnicima i zakonima, ali pošto više ništa nije važno i pošto ne postoji više nikakva obaveza da se pridržavate tih najznačajnijih akata, onda možemo da radimo kako hoćemo. Dakle, nezamislivo je bilo da jedna godina prođe, a da za prethodnu godinu Ministarstvo bezbjednosti ne podnese informaciju o stanju bezbjednosti u BiH. Dakle, samo da kažem radi uvoda, pitanje je upućeno aktuelnom ministru, iako nije to početak i greška na njegovoj strani, nego je to greška od 2015, 2016. godine. Provjerila sam kada je zadnji put Komisija za odbranu i bezbjednost bavila se takvim pitanjem, jer to je nadležna komisija koja raspravlja o ovakvim pitanjima i vidjela da je to zadnji put raspravljala 2017. o informaciji za 2016. godinu. Onda je Ministarstvo bezbjednosti odlučilo da bez poštovanja za Parlament, što je inače često manifestovalo, više ne dostavlja tako značajnu informaciju da bi parlamentarci se upoznali šta to znači i kakvo je stanje u zemlji. Zašto je nužno i zašto to drugi parlamenti posvećuju mnogo pažnje takvom jednom dokumentu, to je osnov da bi Parlamentarna skupština svojim zaključcima, svojim inicijativam pomogla da se u toj oblasti nešto mijenja. Ako ne pravite nikakvu informaciju, onda to znači da vam nije ni stalo da se bilo šta tu promijeni. Ako od 2016. godine Ministarstvo to ne radi, ne čudimo zašto nam je migrantska kriza u fazi u kojoj jeste, jer od, mislim od početka ovog mandata i Predsjedništvo, a i poslanici i delegati u Parlamentarnoj skupštini su tražili jasnu i cjelovitu informaciju o prijedlogu mjera za prevazilaženje migrantske krize. Nismo dobili i ne znamo kakvo je stanje, dobijemo povremeno neke informacije koje nisu cjelovit prijedlog mjera. Zašto nam se dešava u neposrednoj blizini i u Beču, a i u Parizu djela terorizma, sa kojima BiH pitanje je kako bi se izborila, ne daj Bože da se dogode. Zašto još uvijek nije formirana zajednička kontakt tačka i zašto je BiH jedina zemlja koja nije uspostavila saradnju sa Evropolom? Zašto to Ministarstvo bezbjednosti obećava i konačno ne ispunjava, kome je cilj da se nepočne borba sa svim pošastima savremenog doba? Zato je moje pitanje upućeno ministru, koji je aktuelni ministar i snosi, nažalost, sve ovo što, sve zasluge svojih prethodnika, dakle – Zašto Ministarstvo bezbjednosti ne ispunjava svoje obaveze prema Parlamentarnoj skupštini, vezano za pitanje godišnje informacije parlamentaraca o stanju bezbjednosti, odnosno kada će Ministarstvo bezbjednosti Parlamentarnoj skupštini dostaviti informaciju o stanju za 2019. godinu? Da zaboravimo sve, jer za 2020., uskoro će trebati i za 2020. da se radi, ali bar da vidimo jedan dokument koji bi mogao da nam posluži i za debatu i za donošenje zaključaka na Domu naroda Parlamentarne skupštine. Hvala.