Govor

Zahvaljujem predsjedavajućem, gospodinu Zoranu Tegeltiji. Da li je kolega Bećirović zadovoljan odgovorom? Izvolite.