Govor

Hvala lijepo. Ja molim delegate, stvarno, nisam htio da prekidam, vrijeme jeste isteklo, ali ja vas molim da ... da u skladu s Poslovnikom vodimo ovu sjednicu, to je interes svih nas, nije problem ponekad i da se probije za kratko, ali evo ja vas molim sve da o tome vodite računa da ne bi vas poslovnički upozoravao. Ko se javlja za riječ? Predsjedavajući, gospodin Tegeltija, izvolite predsjedavajući.