Govor

Dakle, želim da vas obavijestim da je sjednici prisustno 15 delegata – 5 iz reda bošnjačkog naroda, 5 iz reda hrvatskog naroda i 5 iz reda srpskog naroda. Imamo, dakle, kvorum za punopravno i punovažno, punovažni rad i odlučivanje. Želim da pozdravim sve one koje tradicionalno pozivamo na sjednicu Doma naroda, to su članovi Predsjedništva BiH, predsjedavajući i članovi Vijeća ministara, predstavnici međunarodnih organizacija, nevladinog sektora i medija, sve one koji su prisutni najsrdačnije pozdravljam. Kao što vam je naznačeno u pozivu za sjednicu, u skladu sa članom 155. Poslovnika na početku sjednice, a prije rasprave o dnevnom redu, delegatima će biti omogućeno da postave delegatska pitanja u usmenoj formi. Podsjećam da su vam zajedno sa pozivom za 14. sjednicu Doma naroda upućeni i dopisi u vezi sa procedurom postavljanja delegatskih pitanja u usmenoj formi. Navedeni dopis, odnosno obavještenje o mogućnosti postavljanja delegatskih pitanja u usmenoj formi na 14. sjednic Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH takođe je upućeno predsjedavajućem Savjeta ministara BiH i Generalnom sekretarijatu Savjeta ministara BiH. Danas imamo zadovoljstvo da imamo ovdje predsjedavajućeg Vijeća ministara, gospodina Tegeltiju i članove Vijeća ministara koje srdačno pozdravljam i drago mi je da su zdravstvene poteškoće uspješno prevladane. I evo u skladu sa članom 156. stav (1) Poslovnika najavu za postavljanje delegatskih pitanja u usmenoj formi dostavili su, delegat Denis Bećirović za predsjedavajućeg Savjeta ministara Zorana Tegeltiju. Kolega Bećiroviću izvolite.