Govor

Predsjedavajući, izvinjavam se, imam jednu molbu, ako je moguće prije ....