Govor

Prvo, svaki zakon koji je na snazi je zakon i primjenjuje se. Tačno je da sam došla sa kompenzacijske liste, ali je isto tačno, barem ja smatram tako, a i po reakcijama onih koji prate moj rad, da sam opravdala u potpunosti svoj status u ovom Parlamentu upravo radeće u ime građana. A vidimo do čega su nas doveli ovi koji su dobili taj ogroman broj glasova i koje su eto građani direktno doveli u ovaj Parlament i vidimo dokle smo stigli. Tako da mislim da priča o tome ko je kako došao i koliki je broj glasova je potpuno nepotrebna, jer potrebno je opravdati i taj veliki, ali i taj mali broj glasova. Tako da ja smatram da sam ja svoj broj glasova višestruko opravdala i barem, dakle, kažem po osnovu onoga, suda onih koji prate moj rad i znači, potpuno transparentnog djelovanja i rada u ovom Parlamentu. Jer bez obzira na sve kompenzacijske liste postoje, one su u skladu sa zakonom i žao mi je ako nekom smetaju moje diskusije, a pogotovu ovima koji su u poziciji i koji su eto dobili taj ogroman broj glasova, a doveli ovu zemlju do ovog do čega smo došli.