Govor

Hvala. Zastupnik Dragan Mektić rasprava, imate riječ zastupniče.