Govor

Zahvaljujem predsjedavajuća, pozdravljam sve prisutne. Ovaj dosadašnji tok rasprave meni pokazuje stvarno tačnost one tvrdnje da je nemoguće probuditi nekoga ko se pravi da spava, jer kako bi rekao, to je ono što mi ovdje radimo, mi govorimo da ljudi ne rade svoj posao, a oni koji bi to trebali da čuju to ne čuju. Čuli smo desetine statističkih činjeničnih razloga za smjenu ovog Vijeća ministara, od broja predloženih zakona, odsutnosti u rješavanju migrantske i pandemijske krize, određenu vrstu indiferentnosti prema mogućnosti nabavka vakcina koje bi zaštitile zdravstveni sistem, spasile živote i omogućile oporavak ekonomije. Ako je tačan podatak da smo četvrti u Evropi po smrtnosti na hiljadu zaraženih i da je taj prosjek oko 30 do 35, to znači da svaki dan dok nema vakcine 35 Bosanaca i Hercegovaca će umrijeti bez razloga. Ja iskreno da sad suočen sa takvom mogućnošću ne bih bio u stanju da funkcionišem i da spavam i da radim bilo šta drugo osim da nabavim vakcinu, pa mak jedan dan da time, kako bi rekao, skratim ovo čekanje i spasim 30 ljudi. Ali je sasvim jasno, barem meni, da u ovom Domu postoji jedna vrlo jasna, precizna ideološka ili rekao bih svjetonazorska podjela na dvije grupacije, dvije frakcije. Jednu čine oni koji čine sve da sačuvaj ovaj sistem i da sačuvaju sadašnje stanje i status kvo i oni koji traže i zahtjevaju i smatraju da je neka promjena neophodna i da ta promjena mora doći što prije, jer je pogubna za BiH i za njene građane. Jer i da malo na neki način pokušam kroz diskusiju i odgovoriti na neke stvari koje je rekao gospodin Adil Osmanović. Ovdje gospodine Adile postoje dvije mogućnosti ili ovi konkretni ljudi koji su izabrani u Vijeća ministara ne rade dobro, u tom slučaju ne znam zašto ne pokrenete, ovaj, sa svojim političkim partnerima proces rekonstrukcije i izaberete ljude koji će raditi. I druga mogućnost, da se radi o koaliciji koja se ne može ni o čemu dogovoriti i u toj, ako je ovo drugo slučaj, onda ja ne znam šta ćemo dobiti sa čekanjem od šest mjeseci, jer to se neće promijeniti. Onda, znači, idemo u traženje, uvođenje instituta vanrednih izbora kako bi ovu zemlju izveli iz ćorsokaka, u kojoj ste je vi olakim ulaskom u koaliciju sa ovim političkim partnerima doveli. I to je zaista ono što meni, ovaj, najteže pada da, kako bi rekao, svjedočim svaki dan i tu ću završiti, jeste potpuno je, ja mislim, jasno svakome ko želi da vidi i ko želi da čuje, da je status kvo održavanje sadašnjeg stanja pogubno za BiH, za sve njene građane u oba entiteta i u Distriku Brčko, a da ne govorim o perspektivama BiH u smislu evropskih i atlanskih integracija. Ja zaista ne razumijem ljude koji nas optužuju da pokrećemo ovakve inicijative kako bismo dobili određenu, ovaj, medijsku pažnju ili kako bi rekao, uveli zemlju u nemapirane teritorije. Ja mislim da je zadržavanje zemlje u ovakvom stanju ovo čega se treba bojati, a ne promjene. I zaista, još ću jednom samo ponoviti, ako stvarno smatrate da je problem u konkretnim ljudima, onda očekujem od SDA da predloži rekonstrukciju Vijeća ministara, ako smatrate da se radi o političkim opcijama s kojima vi ne možete postići dogovor ni o čemu osim o podjeli ministarskih fotelja, onda ne znam zašto čekate šest mjeseci da to, kako bi rekao, iskažete. Hvala.