Govor

Hvala. Zastupnik Predrag Kojović rasprava, izvolite zastupniče.