Govor

Zahvaljujem uvažena predsjedavajuća. Ja podržavam ovu inicijativu i zahtjev o izglasavanju nepovjerenja aktualnom sazivu Vijeća ministara BiH, jer smatram da je ovo dobra alat za nas zastupnike koji nismo zadovoljni radom aktualnog saziva Vijeća ministara da javnosti kažemo da nismo zadovoljni, jer javnost često od nas očekuje odgovore i smatra da mi sudjelujemo u uspavljivanju organa i institucija države BiH. Mi znamo, svjedoci smo, da u zadnjih godinu dana, što zbog pandemije koronavirusa, što zbog nerada Vijeća ministara, sve institucije države BiH su umrtvljene kao da spavaju, kao da imaju zimski san, takav je osjećaj i takav osjećaj imaju građani BiH koji traže od nas zastupnika da budemo aktivniji i pitaju nas zašto ne smijenite one koji ne rade, zašto ne smijenite one koji su neodgovorni i zašto ne budete jasniji i glasniji. Pa je meni ovo zgodna prilika da izvršim i zahtjev građana Unsko-sanskog kantona da glasam o nepovjerenju ovom aktualnom sazivu Vijeća ministara BiH, jer su građani Unsko-sanskog kantona, nažalost, četiri godine opterećeni težinom migrantske krize, a koja je svakim danom sve teža i teža zbog nekoordinacije, nerada aktualnog saziva Vijeća ministara, ali i ranijeg saziva Vijeća ministara i institucija i organa države BiH, koji nemaju taj potreban senzibilitet da osjete život građana koji svakodnevno gledaju humanitarnu katastrofu. Svježe je sjećanje sviju nas na one slike koje su prije nekoliko dana, ali koje su i danas prisutne u Unsko-sanskom kantornu u šatorskom naselju Lipa, u blizini grada Bihaća. I svi na neki način pripisuju odgovornost i žele prebaciti krivicu i dio odgovornosti na građane Unsko-sanskog kantona što dižu svoj glas protiv nerada. Građani Unsko-sanskog kantona su prvi 2018. godine, u proljeće 2018. godine prihvatili migrante i prvi su oni bili saglasni da se uspostave i privremeni prihvatni centri, jer smo mislili da je to naša obaveza, jer suosjećamo sa migrantima, jer imamo empatiju prema njima, dijelimo tu njihovu patnju i nastojimo im olakšati njihov put koji, nažalost, nema nade, niti izgleda da se sretno završi s obzirom na geostratešku politiku i globalnu politiku migracija u svijetu i u EU. Očekivali smo da će vlasti u BiH dati konkretnija rješenja, očekivali smo da će privremeni centri biti zaista privremeni, te da će se uspostaviti kontrola, ali nažalost to se nije desilo. Dešava se upravo suprotno, dešava se da aktualni saziv Vijeća ministara na različit način tretira građane ove države i samo vlastim Unsko-sanskog kantona, samo vlasti Unsko-sanskog kantona i grada Bihaća izričito poziva svojim zaključkom, koji su usvojili na telefonskoj sjednici 31.12.2020. godine, da prihvate migrante i da ih smjeste iz Lipe u Biru. A zašto Vijeće ministara, ako na jednak način tretira sve građane u BiH, nije pozvalo oba entiteta i sve kantone i sve gradove i općine u BiH da prihvate migrante? Ne, oni samo izričito, izričito pozivaju one koji tu težinu više ne mogu podnijeti. I stoga sam sretan da mogu prenijeti ogorčenost građana koji više od stotinu dana protestuju ispred poslovnog objekta Bira, koji čuvaju Biru od povratka migranata, jer to je prostor i lokacija gdje su se generirale krize, gdje su se generirala krivična i prekršajna djela i gdje se ugrožavala sigurnosna i zdravstveno-epidemiološka situacija ..../govornik se upozorava na vrijeme/... grada Bihaća i Unsko-sanskog kantona. Stoga predlažem zaključak .../govornik se upozorava na vrijeme/... Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH traži da Vijeće ministara BiH hitno na prvoj narednoj sjednici stavi van snage zaključak, koji je usvojen na vanrednoj telefonskoj sjednici 31.12.2020. godine, a kojim se izričito pozivaju vlasti Unsko-sanskog kantona i grada Bihaća da poštuju navedenu .../govornik se upozorava na vrijeme/... i bez odlaganja izvrše prihvat i smještaj migranata na lokaciji Bira. Hvala.