Govor

Zastupnik Jasmin Emrić rasprava, izvolite zastupniče.