Govor

Ma iskoristiću ovih minut, dva, da se ne javljam za diskusiju. Ovdje je sve jasno, karte su potpuno otvorene i jasna je strategija vladajuće koalicije, koja je primarno sastavljena od tri političke partije, koje imaju većinu i u jednom i u drugom parlamentarnom domu, od HDZ-a, SNSD-a i SDA. Vaša je strategija da se ne radi, vaša je strategija da prođu četiri godine u tim nekim svojevrsnim blokadama, tenzijama, ucjenama, prijetnjama i naravno da će trpiti svi gdje god da žive u bilo kojem kraju ove zemlje, Republika Srpska, Federacija, Brčko, BiH, kako god hoćete da nazovete, jasno je da nakon godine dana kada je trebalo da bude najviše aktivnosti jedna izvršne strukture i jedne ozbiljne zemlje nije je bilo ni po kojem pitanju i u pravu su kolege koje kažu navedite šta ste konkretno uradili po pitanju ekonomije, po pitanju zdravstvenih izazova, migrantske krize, kordinacije koja treba da bude suština rada Savjeta ministara. Vjerujte, evo ja imam osjećaj ništa, pa čak ne ispunjavate i odluke ovog Doma, koji donosi određene inicijative, kakve su takve su one su za vas obavezujuće, ne donosite i ne podnosite prijedloge zakona kako bi to trebalo da rade u jednoj parlamentarnoj demokratiji. Ja mislim da i želim da budem brutalno iskren, od vas neće biti napretka ni sada, ni u narednih nekoliko godina, jer je to vaša odluka, ali iza te odluke stojite vi kao tri ključne političke partije i nosite svu odgovornost za stanje u zemlji u kojoj se nalazimo. I nemojte da budete licemjerni i nemojte da se krijete iza nečega gdje apsolutno nema nijednog razloga, jer ste jedni druge izabrali i u Domu naroda .../govornik se upozorava na vrijeme/... a i ovdje kao parlamentarna većina i stvari su potpuno jasne nosite punu odgovornost .../govornik se upozorava na vrijeme/...stanje u zemlji u kojoj se nalazimo.