Govor

Hvala predsjedavajuća. Ma gledajte, kolega Mehmedović je rekao na početku diskusije da kao ipak to ide, ide to, ovaj, u pravom smjeru rad Vijeća ministara, mislim parafraziram, ne mogu citirat, ali uglavnom evo kao da je to nešto krenulo i da ide. Ja ću vas sao podsjetit da od 14 prioriteta, gdje nas predstavnici EU mole svakodnevno, ne znam da otvorim bilo koji medij, da pročitam, slušam, gledam, a da ljudi ne mole daj uradite 14 prioriteta koji su, koji nisu nešto zahtjevni. Samo dio, jedan mali dio jednog od tih prioriteta je urađen i koliko će nama trebati vremena do te EU ako za godinu dana samo dio jednog prioriteta od tih 14 prioriteta smo uradili i ja ne znam da li postoji veća blokada i da li može biti veća blokada od ove sad, ovog nerada Vijeća ministara. Mi to samo imamo na papiru, kolega Mehmedoviću i stvarno ne znam šta bi se izazvalo i to Vijeće ministara ostaje i dalje da radi dok se ne imenuje novo. A nikome opozicija nije dužna u ovom Parlamentu da kaže ko bi činio novu većinu, ko bi bili ministri i kako bi to funkcionisalo, kako bi došli do toga, ali ja, ponavljam, da nema veće blokade od ovoga saziva Vijeća ministara i evo imamo je, rekli ste, u Parlamentu Federacije ta ista ili slična koalicija. Znači, godinama su ove blokade kada su u pitanju ovaj sastav Vijeća ministara. Da može bolje kolega Mehmedoviću, Vi ste svjedok, bili ste zastupnik u prošlom mandatu i .../govornik se upozorava na vrijeme/... znate da je onaj saziv Vijeća ministara daleko bolje radio, daleko veću prohodnost imao. Da ne sad ističem ili ne licitiram sa nekim imenima nekih zastupnika koji ne dolaze iz moje stranke, ali se mora odati priznanje da su ljudi .../govornik se upozorava na vrijeme/... daleko, daleko bolje radili, ustvari i nije teško bolje od ovog saziva Vijeća ministara. Hvala.