Govor

Hvala gospođo predsjedavajuća. Dame i gospodo zastupnici, članovi Vijeća ministara, uvaženi gosti, mi smo prije nepunih 13 mjeseci imenovali ovaj sastav Vijeća ministara na temelju političke platforme oko koje se okupila aktuelna većina, pod nazivom reforma u oblasti odbrane. Imali smo usaglašavanje tog dokumenta skoro godinu dana, snažnu podršku međunarodne zajednice i nakon godinu dana usaglasili smo taj akt na osnovu kojeg je formirana parlamentarna većina i dobili smo Vijeće ministara. Realizacija te platforme je u toku i ide u pozitivnom smjeru bez obzira na opstrukcije koje se javljaju od određenih političkih faktora, to je na zadovoljstvo svih građana BiH. Formalno ovo Vijeće ministara je funkcioniralo, održavalo je sjednice, usvajalo razna akta, odluke, zaključke i eventualne zakone, tačno brojem četiri, čini mi se, četiri zakonska rješenja koji nisu njihovo djelo nego djelo prethodnog saziva Vijeća ministara. Sastajalo se zbog korone više virtualno nego fizički. Prema rezultatima rada Vijeća ministara, kao kolektivnog organa, potpuno odgovorno tvrdim da ne može imat podršku nas zastupnika, te da nije odgovorilo izazovima koji su bili pred njima, u kojoj god oblasti želite možemo to argumentirano potvrditi, osim u oblasti odbrane na bazi realizacije platforme o kojoj sma rekao. Ekspoze predsjedavajućeg Vijeća ministara, koji smo slušali ovdje u ovom Domu prije 13 mjeseci, je obećavao mnogo, ohrabrivao je napredak BiH. Nakon blokada i zastoja koje smo, koji su trajali više od godinu dana, ali sam bio skeptik da će predsjedavajući Vijeća ministara imati slobodu da realizira sve ono što je obećao i nažalost bio sam u pravu. Personalno cijeneći rad pojedinih ministara mišljenja sam da u Vijeću ministara imamo veoma kompetentne i odgovorne dužnosnike, neke ministre, ali ima i drugih koji sve čine da blokiraju euroatlanski put BiH i njen napredak uopće. Pred nama je odluka da li podržati inicijativu za smjenu ili biti protiv i nemamo izbora da li izabrati dobro ili loše rješenje, već šta je manje loše po BiH. Evo pitam podnosioce – da li postoji neka nova parlamentarna većina koja bi preuzela odgovornost za upravljanje procesima u BiH, te da li postoji politička platforma na bazi koje će se formirati neka nova parlamentarna većina i na bazi koje će funkcionirati BiH uopće? Mi takvu informaciju treba da znamo kao odgovorni zastupnici, jer predstavljamo građane, ali i javnost, evo neka se prvi testiraju na formiranju Vlade Federacije i neka to bude politička, politički kapital s kojim će ući u izbore 2022. godine. Da li postoji analiza o posledicama eventualne odluke o smjeni Vijeća ministara, šta ćemo dobiti poslije, da li novu političku krizu i nestabilnost u BiH ili je inicijativa unaprijed osuđena na propast i predstavljala bi samo politikantski potez da se zabavi javnost i prikupe sitni politički poeni i eventualno politički se pozicionira za naredne opće izbore? Da li se razmišljalo o provođenju procedure do kraja ili se samo ili bi se samo zadovoljilo odlukom o smjeni Vijeća ministara u Zastupničkom domu i time se loptica prebacila, kao što je neko od prethodnih mojih govornika govorio, prebacila se nekom drugom. Mislim da ako ne postoje ozbiljne analize onda bi to bilo, onda bi to polučilo veliku, veoma veliku političku štetu BiH – da li smo svjesni toga i da li smo odgovorni ako to izazovemo? Da zaključim, nije Vijeće ministara radilo onako kako smo očekivali i mi u Zastupničkom domu i građani BiH, ali ne možemo dozvoliti generiranje haosa i potpune političke nestabilnosti i ponovnih blokada euroatlanskog puta BiH. Stoga je naša današnja odluka veoma važna i odgovorna, tako ćemo se i odnositi prema njoj. Hvala lijepo.