Govor

Hvala zastupniku. Obzirom da nema više prijavljenih po komentarima, zaključujem ovu točku dnevnog reda. A u skladu sa člankom 26. točka f) Poslovnika o radu Zastupničkog doma skraćujem raspravu na pet minuta po preostalim točkama današnjeg dnevnog reda. Prelazimo na točku tri, Ad. 3. Zahtjev zastupnika: Predraga Kojovića, Aide Baručije, Mirjane Marinković- Lepić, Damira Arnauta, Nermina Nikšića, Saše Magazinovića, Zukana Heleza i Nade Mladine za iniciranje glasovanja o nepovjerenju Vijeću ministara BiH, broj: 01-50-1-15-14/20 od 9. 12. 2020. godine