Govor

Ja mislim da je bez obzira na to što ste rekli poslovnički moguće ovo izglasati kao zaključak i mislim da ovaj hitnoća situacija i vanredno stanje i sve ono što sam rekao ko prvi počne da vakciniše taj će prvi riješti i zdravstvene radnike i zdravstvene troškove i veliku smrtnost i privredu i lokdaun, prema tome mislim da ne bi trebalo sad, što se kaže, da gledamo u svaki zarez i svako slovo, mislim da je ovo bitnija stvar od toga. Hvala.