Govor

Pa ja bih htio da po članu ... 71. Poslovnika Predstavničkog doma tražim da se u dnevni red ove 15. sjednice uvrsti i nova tačka dnevnog reda, koja glasi – Donošenje zaključka kojom Predstavnički dom Parlamentarne skupštine traži od direktora Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH da prilikom razmatranja zahtjeva za registraciju vakcina protiv kovid virusa primjeni član 38. Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima BiH. Napisao sam obrazloženje pa mogu svi da pročitaju, htio bih samo da vam ukratko kažem da se radi o tome da različite vakcine, koje još neko od kolega spominjao i različite hladne lance, različite vrste, da kažemo, ovaj, upotrebljivosti i dopremanja, distribucije i da i ove koje su trenutno odobrene, ovaj, od strane Svjetske zdravstvene organizacije i evropskih zemalja nemaju odobrenje naše Agencije za lijekove i da bi bilo neophodno da se bez obzira na ovaj GAVI program, odnosno Kovaks mehanizam sugeriše Agenciji da koristi član 38. kako se zove, ovaj, i da se na taj način bez kompletne procedure izda odobrenje za, nešto slično interventnom uvozu lijekova kao, koje se dešava veoma često u mnogim zdravstvenim ustanovama u oba entiteta. Republika Srpska je sklopila sporazum sa Gamaleom – Ruskim institutom da već u drugoj polovini februara se distribuiše nešto ruskih vakcina, negdje između 200 i 400 hiljada u zavisnosti od mogućnosti, pored ovih milion i dvjesto doza o kome je pričao predsjedavajući, koje su vezane za Kovaks mehanizam. Molio bih da ovo shvatite ozbiljno zato što onaj ko prvi počne da primjenjuje vakcine prvi će riješiti troškove u zdravstvu, prvi će riješiti, da kažemo, opterećenost sistema, veliku smrtnost i prvi će riješiti i privrednu aktivnost, bez obzira koja će se vakcina pojaviti. Kao medicinar i dugogodišnji ljekar hoću da vam kažem da postoje nekakve dve vrste osnovne vakcina, jedne su vezano za, da kažemo, ono što je dugogodišnje pravilo ili iskustvo na teritoriji bivše Jugoslavije, a to su vakcine koje su atenuirane ili su vektorske vakcine, kakve se proizvode u Kini, Velikoj Britaniji i Rusiji, a da postoji i ovaj tip vakcina koje su trenutno aktuelnije, odnosno vezane su za Pfizer i Modernu. Bez obzira šta budemo u prilici da nabavimo, mislim da je potrebno da Agencija za ljekove i zdravstvena sredstva bilo kome ko je u mogućnosti da doveze vakcinu koja se već koristi, da kažemo, u čitavom svijetu, bilo da je na teritoriji Azije ili Evrope ili Amerike, da se uvaži, da se ovim zaključkom sugeriše, da kažemo, da Agencija ne napravi, da kažemo, još dodatnih mjesec ili dva dana kašnjenja, što bi po meni vrlo loše uticalo na građane, na privredu, na opterećenje zdravstvenog sistema i svakako bi povećalo smrtnost. Hvala lijepo.