Govor

Riječ ima zastupnik Branislav Borenović, izvolite zastupniče.