Govor

Zahvaljujem. Odgovor, ministar sigurnoti BiH, gospodin Cikotić. Izvolite.