Govor

Cijenjeni minstre, Vi ste se školovali za profesuru latinskog jezika, a latinski jezik, poznavanje latinskog jezika je preduslov da bi se neko upisao na pravni fakultet. Vi ste sticajem okolnosti ministar pravde i nastojite da umrtvite Ministarstvo pravde, kao što je mrtav latinski jezik koji bi Vi trebali predavati u školama, nigdje se ne govori. Znate šta će se desiti ukoliko ta Vaša Radna grupa ne pripremi Zakono o sudovima BiH i dostavi ga u parlamentarnu proceduru, a ja mislim da to neće uraditi, jer niste ni Zakon o VSTV-u dostavili, a eto od 2019. ga pripremate, desiće se to da svi oni koji su u BiH osuđeni od strane Suda BiH za ratni zločin, organizovani kriminal, terorizam, korupciju, neće moći otići na izdržavanje kazne zato što njihova presuda ne može postati pravosnažna, jer odredbe o Apelacionom odjeljenju Suda BiH koji bi razmatrao žalbe eventualno na te presude se, ovaj, pokrenut je zahtjev da se te odredbe proglase neustavnim i ja se bojim da je to što Vi radite uzaludan posao, ovamo se osporava zakon iz iste partije iz koje Vi dolazite.