Govor

Hvala predsjedavajuća, želio bi prije svega da vas pozdravim. Preuzimanjem dužnosti ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH zatekao sam tridesetak materijala koji su bili u proceduri za usvajanje na Savjetu ministara, a određeni materijali su čekali i potrebne saglasnosti, među tim materijalima nalazilo se i nekoliko iz Sektora za iseljeništvo. Kao ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH od preuzimanja dužnosti nastojim da sprovodim dogovorenu praksu po pitanju uvrštavanja materijala na sjednici Savjeta ministara, koja podrazumijeva da svi materijali idu u dalju proceduru tek nakon pribavljanja svih neophodnih saglasnosti raznih institucija na nivou BiH, institucija na nivou entiteta. Kada je riječ o materijalima iz Sektora za iseljeništvo, konkretno tri, četiri materijala, koji su duže vremena bili na e-vladi, a potpisani od strane prethodnog ministra, isti nisu imali potrebne saglasnosti, te iz tog razloga i nisu uvršteni na dnevni red Savjeta ministara. Kako za ove materijale, koji su predmet ovog pitanja, tako i za sve ostale odmah po dobijanju svih neophodnih saglasnosti Ministarstvo na čijem sam čelu iste će uputiti u dalju proceduru u uvrštavanje na dnevni red Savjeta ministara. Hvala.