Govor

Hvala predsjedavajuća. Uvaženi članovi Kolegija, kolegice i kolege zastupnici, predsjedavajući Vijeća ministara i članovi Vijeća ministara, sve vas srdačno pozdravljam. Moje pitanje je upućeno ministru za ljudska prava i izbjeglice. I pored činjenice da svaki drugi Bosanac i Hercegovac živi u iseljeništvu, neobjašnjivo je da više od godinu dana niti na Vijeću ministara BiH, niti u ovoj instituciji, Parlamentarnoj skupštini BiH, nije razmatran nijedan materijal koji tretira ovu oblast. Stoga postavljam pitanje: 1. Zašto se na Vijeću ministara ne razmatraju materijali koji se odnose na iseljeništvo, dijasporu i shodno tome ni u Parlamentu BiH? 2. Šta je uopšte Ministarstvo uradilo u prethodnih godinu dana da afirmiše saradnju sa iseljeništvom, dijasporom, odnosno koliko je materijala pripremilo i uputilo prema Vijeću ministara BiH? Hvala.