Govor

Da, hvala Vam. Naravno, predsjedavajući je rekao da postoje subjektivni razlozi, koje on nije naveo, uz sve one objektivne, ja mislim da je bio red da i njih čujemo, ako ne čućemo ih vjerovatno na neki drug način i mislim da nije u redu da se vraća na, predsjedavajući na neki period koji je iza nas, da li je nešto usvojeno u decembru, novembru, to je odgovornost nekih drugih, ti drugi su polagali račune vezano za to. On ima svoju odgovornost za dvije hiljade i, budžet 2020. godinu, to je potpuno jasno. Kada god je on usvojen, znači to je odgovornost Savjeta ministara i institucija koje, naravno, su zadužene za to i nemamo mi ništa od ovog obećanja da će to da bude sada u januaru, evo januar već teče i potpuno je jasno da mi dobro, dobro kasnimo kada je u pitanju usvajanje budžeta za 2021. godinu.