Govor

Pitanje je za predsjedavajućeg Savjeta ministara, gospodina Tegeltiju, a ono glasi: Zašto Savjet ministara nije u zakonom predviđenom roku usvojio Nacrt budžeta institucija BiH za 2021. godinu? Naime, jasno je da prema našoj regulativi prema zakonu koji se odnosi na institucije BiH Savjet ministara je dužan da do oktobra ili polovine oktobra nacrt budžeta usvoji ili prihvati i uputi Predsjedništvu BiH, a Predsjedništvo nakon toga ga upućuje Parlamentarnoj skupštini BiH. Obzirom da su rokovi svi prošli, znamo koji je značaj institucija BiH, mislim da je ovo jedna vrlo dramatična situacija, nemamo jasan odgovor po tom pitanju.