Govor

Hvala predsjedatelju Vijeća ministara. Da li zastupnik želi komentirati odgovor? Halo, zastupnik Zukan Helez, izvolite imate riječ, ne znam šta je.