Govor

Hvala. Gospođa Aida Baručija, ispravka krivog navoda.