Govor

Hvala, moje poštovanje Vama, dopredsjedavajućima, kolegicama i kolegama poslanicima. Naime, ja se moram osvrnuti na ovaj poziv gospodina Adila Osmanovića SBB-u da predložimo svog ministra sigurnosti. Naime, sasvim je jasno da je SBB iskomunicirao već da je razlog izlaska iz Vijeća ministara SBB-a upravo različitost u politikama i pristupima i to prema ilegalnim migrantima, pritisku na pravosuđe, kao i na zastrašivanje novinara. Stoga nema razloga da nas više pozivate, nego se nadam da ćete već sljedeće sjednice predložiti, odnosno da ćete vrlo brzo predložiti novog kandidata iz SDA. Hvala vam.