Govor

Hvala predsjedavajući. Malo je prekrupna riječ nekom kazati da ne razumije neke stvari kad je u pitanju politika. Mi smo ovdje kolege, sjedimo u ovom Parlamentu i s te strane bar trebamo se uvažavati, ali i kad nemate jačih argumenata očigledno povlačite i za tim. Nemam ja uopće problema, kolega Saša i kolega Arnaut, da vi hvalite ministre u Vijeću ministara. Nemojte sutra onda da kritikujete to Vijeće ministara kako ne radi, kako ne donosi nikakve mjere, odluke itd. Nemam ja sa tim, samo sam htio da pocrtam, da naglasim to vaše hvaljenje ministra u Vijeću ministara koje moje politička stranka podržala, vi niste to podržali. Primjetno je da ste vi čekali samo da se neko javi ispred SDA i da svu svoju diskusiju i replike uperite prema tome. Nemamo mi taj kompleks ni da glasamo sa vama, sa SDP-om, sa Našom strankom i drugim opozicionim strankama, kao što nemamo kompleks ni da glasamo sa SNSD-om, HDZ-om itd. Cijenimo ono što je dobro za Bosnu i Hercegovinu. A kada pominjete Srebrenicu kolega Arnaut, da Vam onda na isti način odgovorim, ja sam se zabrinuo za Našu stranku. Gdje god ste Vi došli te političke stranke su vrlo često nestale sa političke scene kao što je Stranka za BiH. Ja sam zabrinut za Našu stranku šta će se desiti 2022. godine. Hvala.