Govor

Pa replika, ispravka krivog navoda. Znači, Bisera Turković je prespavala to i sad pravi gafove. I ako je za vas to normalno da žena najavi da dolazi donacija u BiH, tri dana priča o tome i onda to bude donacija za susjednu državu Crnu Goru, ja ne znam onda gdje živimo. Hvala lijepo.